"Do pracy motywuje nas zadowolenie klientów oraz wspolny sukces

jakim jest realizacja i zakończenie projektu.

Cechuje nas elestyczność i indywidualne podejscie do zagadnienia"

Nowoczesna, globalna gospodarka stawia rosnące wymagania przedsiębiorstwom. Rozwój przedsiębiorstwa, sprostanie wymogom konkurencji czy utrzymanie pozycji na rynku w coraz większym stopniu zależą od kapitał‚u ludzkiego. Kapitał ludzki to kompetencje, wiedza, umiejętności oraz kwalifikacje pracowników.

Działalność Oś›rodka Kształcenia Zawodowego "KMP" opiera się na organizacji kursów i szkoleń przyuczajacyh oraz przygotowujacych do zawodu oraz uprawniajacych do wykonywania odpowiednich czynności, wymagajacych dodatkowych kwalifikacji, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Funkcjonowanie na rynku szkoleniowym od 2003 roku pozwolił‚o nam zdobyc doświadczenie w tworzeniu efektywnych programów edukacyjnych i rozwojowych, a takkźe realizacje wielu szkoleń na terenie całego kraju.

Przemawia za nami fakt, iż aktywnie współpracujemy z sektorem przedsiębiorców i instytucjami rynku pracy, uczestniczymy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych drogą przetargów na organizacje szkoleń oraz otrzymujemy skierowania na szkolenia od sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Stwarzamy również możliwości kontaktowania przeszkolonych osób z pracodawcami.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Kinga i Marcin Piotrowscy


KMPEdukacja.com.pl